0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
36/HĐND-VP28/02/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL- 3422.doc
35/HĐND-VHXH28/02/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chuyển chương trình đào tạo nhân lực tỉnh Điện Biên từ Trường Đại học Chiang Mai sang trường Đại học Udon Thani Rajabhat Vương quốc Thái Lan- 3311.doc
02/BC-VHXH15/01/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- vbden_02_BC-VHXH.pdf
102/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv kết quả giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay- 19750.doc
07/2018/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv quy định loại phương tiện hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- vbden_07_2018_NQ-HDND.pdf
94/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV- 19748.doc
282/HĐND-KTNS23/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v cho phép ngành Y tế sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh từ nguồn NSNN cấp còn dư tại các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018- 18259.doc
268/TB-HĐND15/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhThông báo kết luận giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh- 17754.doc
249/HĐND-PC05/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv xem xét xử lý một số quyết định của UBND tỉnh- 16985.doc
88/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 11407.doc
89/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11408.doc
90/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11406.doc