0
Theo cơ quan ban hành: HĐND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
124/HĐND-KTNS07/06/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v ý kiến về kế hoạch mua sắm danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế- 9312.doc
94/HĐND-DT09/05/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v thông báo chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh- 7499.doc
90/BC-HĐND07/05/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhBC kết quả khảo sát tình hình xử lý, khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và việc đền bù giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện ĐBĐ- 7281.doc
24/CV-KTNS18/04/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, yêu cầu giám sát- 6145.doc
71/KH-HĐND04/04/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhKh tổ chức giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh- 5899.doc
65/HĐND-DT31/03/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v xây dựng báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019- 65.PDF
47/HĐND-VP13/03/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVV báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát chất vấn giải trình- 4077.doc
36/HĐND-VP28/02/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v đề nghị xây dựng nghị quyết QPPL- 3422.doc
35/HĐND-VHXH28/02/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chuyển chương trình đào tạo nhân lực tỉnh Điện Biên từ Trường Đại học Chiang Mai sang trường Đại học Udon Thani Rajabhat Vương quốc Thái Lan- 3311.doc
02/BC-VHXH15/01/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về Bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- vbden_02_BC-VHXH.pdf
07/2018/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv quy định loại phương tiện hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- vbden_07_2018_NQ-HDND.pdf
94/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV- 19748.doc
282/HĐND-KTNS23/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhV/v cho phép ngành Y tế sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh từ nguồn NSNN cấp còn dư tại các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ mua sắm trang thiết bị y tế năm 2018- 18259.doc
268/TB-HĐND15/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhThông báo kết luận giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh- 17754.doc
249/HĐND-PC05/11/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv xem xét xử lý một số quyết định của UBND tỉnh- 16985.doc
88/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 11407.doc
89/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11408.doc
90/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11406.doc