0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
65/QĐ-UBND23/01/2019UBND tỉnhBan hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Danh mục Quyết định được chấp thuận đề nghị xây dựng năm 2019- 65.doc
202/UBND-NC23/01/2019UBND tỉnhvề việc thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật- 202.doc
203/UBND-NC23/01/2019UBND tỉnhvề việc tham mưu thực hiện tuyên truyền, bổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV- 203.doc
200/KH-UBND23/01/2019UBND tỉnhKế hoạch hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh- 200.doc
22/GM-HĐTĐGĐ23/01/2019UBND tỉnhgiấy mời họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh- 22.doc
64/QĐ-UBND23/01/2019UBND tỉnhQuyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (từ năm 2014 - đến năm 2018).- 64.doc
201/UBND-KGVX23/01/2019UBND tỉnhTiếp nhận quà tặng của ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam và ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN chi nhánh Điện Biên hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tết Kỷ Hợi 2019- 201.doc
65/QĐ-UBND23/01/2019UBND tỉnhBan hành Danh mục Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và Danh mục Quyết định được chấp thuận đề nghị xây dựng năm 2019- 65.doc
202/UBND-NC23/01/2019UBND tỉnhvề việc thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật- 202.doc
203/UBND-NC23/01/2019UBND tỉnhvề việc tham mưu thực hiện tuyên truyền, bổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV- 203.doc
200/KH-UBND23/01/2019UBND tỉnhKế hoạch hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh- 200.doc
22/GM-HĐTĐGĐ23/01/2019UBND tỉnhgiấy mời họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh- 22.doc
64/QĐ-UBND23/01/2019UBND tỉnhQuyết định công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm (từ năm 2014 - đến năm 2018).- 64.doc
204/UBND-NC23/01/2019UBND tỉnhBáo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW- 204.doc
8/TB-BTCD23/01/2019UBND tỉnhChuyển đơn của ông Sùng Chừ Thề đến UBND huyện Mường Chà giải quyết theo thẩm quyền- 08.doc
14/QĐ-UBND22/01/2019UBND tỉnhkhen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án 119L về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 14.doc
190/TTr-UBND22/01/2019UBND tỉnhthẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án : nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh ĐB- 190.doc
199/UBND-NC22/01/2019UBND tỉnhV/v đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông-sa-lỳ, nước CHDCND Lào.- 199.doc
194/UBND-KSTT22/01/2019UBND tỉnhV/v cung cấp thông tin phục vụ cuộc họp của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ- 194.doc
195/UBND-KGVX22/01/2019UBND tỉnhĐề nghị đào tạo nhân lực theo nhu cầu của tỉnh Điện Biên, năm 2019.- 195.doc
191/UBND-KGVX22/01/2019UBND tỉnhquản lý sử dụng kinh phí chương trình hỗ trợ ngân sách ngành y tế do EU viện trợ- 191.doc
14/QĐ-UBND22/01/2019UBND tỉnhkhen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án 119L về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 14.doc
192/UBND-KGVX22/01/2019UBND tỉnhtriển khai thực hiện Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ- 192.doc
13/QĐ-UBND22/01/2019UBND tỉnhkhen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên án 039L về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam- 13.doc
190/TTr-UBND22/01/2019UBND tỉnhthẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án : nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh ĐB- 190.doc
199/UBND-NC22/01/2019UBND tỉnhV/v đồng ý cho Sở Giáo dục và Đào tạo đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Phông-sa-lỳ, nước CHDCND Lào.- 199.doc
196/UBND-KGVX22/01/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thộng tin giai đoạn 2016-2020.- 196.doc
197/UBND-KGVX22/01/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.- 197.doc
193/UBND-KSTT22/01/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1384/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội- 193.doc
175/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhVăn bản chỉ đạo đặt tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 175.doc