0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
114/GM-UBND19/06/2019UBND tỉnhGiấy mời họp báo- 114_signed_signed.PDF
113/UBND-GM19/06/2019UBND tỉnhGiấy mời họp đánh giá các hoạt động chào mừng kỷ niệm năm 2019- 113_signed_signed_signed.PDF
1786/UBND-KSTT19/06/2019UBND tỉnhVề việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 14/6/2019 của Uỷ ban Dân tộc- 1786_signed_signed.PDF
584/QĐ-UBND19/06/2019UBND tỉnhPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên- 584_signed_signed_signed.PDF
583/QĐ-UBND19/06/2019UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên- 583_signed_signed_signed.PDF
582/QĐ-UBND19/06/2019UBND tỉnhThành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Điện Biên- 582_signed_signed_signed.PDF
1766/UBND-KT19/06/2019UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 của Chính phủ- 1766_signed_signed.PDF
1782/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhTriển khai Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Bội vụ - 1782_signed_signed.PDF
1781/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhgóp ý đối với góp ý dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính- 1781_signed_signed.PDF
169/BC-UBND18/06/2019UBND tỉnhVề việc báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch khung giai đoạn 2021-2025 Chương trình 135.- 169_signed_signed_signed.PDF
1778/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhtổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX)- 1778_signed_signed.PDF
1777/UBND-KTN18/06/2019UBND tỉnhTham mưu nội dung góp ý đối với các dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường- 1777_signed_signed.PDF
1776/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhtổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”- 1776_signed_signed.PDF
1774/UBND-KTN18/06/2019UBND tỉnhV/v hoàn chỉnh một số nội dung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường- 1774_signed_signed.PDF
1769/UBND-KT18/06/2019UBND tỉnhTriển khai tài liệu hướng dẫn của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.- 1769_signed_signed.PDF
112/GM-UBND18/06/2019UBND tỉnhMời dự gặp mặt định kỳ tháng 6 giữa UBND tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh- 112_signed_signed.PDF
580/QĐ-UBND18/06/2019UBND tỉnhV/v chuyển hình thức trả tiền thuê đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất còn lại của Công ty TNHH Vinaga Điện Biên đang sử dụng đất tại địa bàn xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên- 580_signed_signed.PDF
579/QĐ-UBND18/06/2019UBND tỉnhGiao đất cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Mường Ảng để xây dựng Thao trường huấn luyện tổng hợp, diễn tập bắn chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện Mường ảng tại địa bàn xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng- 579_signed_signed.PDF
578/QĐ-UBND18/06/2019UBND tỉnhVề việc phê duyệt Dự án Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên áp dụng từ ngày 01/01/2020 cho thời kỳ ổn định 05 năm (từ 2020 đến 2024) - 578_signed_signed_signed.PDF
577/QĐ-UBND18/06/2019UBND tỉnhVề việc cho phép Công ty cổ phần Môi trường đô thị và Xây dựng tỉnh Điện Biên thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên tại địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1)- 577_signed_signed_signed.PDF
576/QĐ-UBND18/06/2019UBND tỉnhPhê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, khi Nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên- 576_signed_signed.PDF
1765/KH-UBND18/06/2019UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh- 1765_signed_signed.PDF
111/UBND-GM17/06/2019UBND tỉnhGiấy mời họp tham gia ý kiến vào nội dung phác thảo tranh Panorama thuộc công trình Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II.- 111_signed_signed.PDF
110/GM-UBND17/06/2019UBND tỉnhGiấy mời dự Hội nghị trực tuyến về công tác PCTT và TKCN.- 110_signed_signed.PDF
1750/UBND-KGVX17/06/2019UBND tỉnhChương trình đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung công tác gia đình.- 1750_signed_signed.PDF
575/QĐ-UBND17/06/2019UBND tỉnhPhê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tuần Giáo- 575_signed_signed_signed.PDF
1753/UBND-KTN17/06/2019UBND tỉnhNộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án: Đường Keo Lôm – Sam Măn – Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (giai đoạn II: Đoạn Huổi Xa – Phình Giàng)- 1753_signed_signed.PDF
1752/UBND-KTN17/06/2019UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt.- 1752_signed_signed.PDF
1746/UBND-NC17/06/2019UBND tỉnhPhối hợp tổ chức thực hiện điều tra xã hội học về thực trạng “tham nhũng vặt” trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm trật tự ATGT- 1746_signed_signed.PDF
562/QĐ-UBND14/06/2019UBND tỉnhPhê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên - 562a_signed_signed_signed.PDF
- 562b.PDF
- 562c.PDF
- 562d.PDF