0
Theo cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
175/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhVăn bản chỉ đạo đặt tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 175.doc
177/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.- 177.doc
184/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2015 - 2018 và đề xuất hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 với tổ chức MOI trên địa bàn tỉnh.- 184.doc
188/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.- 188.doc
60/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh Kế hoạch hoạt động năm 2018 và Kế hoạch tài chính các hoạt động sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của EU trong thời gian gia hạn Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực Y tế phục vụ cải cách hệ thống Y tế” “HPET” - 60.doc
61/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhPhê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên- 61.doc
24/BC-UBND21/01/2019UBND tỉnhBáo cáo tổng kết hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 24.doc
186/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ- 186.doc
174/UBND-KTN21/01/2019UBND tỉnhxem xét đề nghị của công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại văn bản số 07/CV-SOGICO- 174.doc
7/BC-BTCD21/01/2019UBND tỉnhcông tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện của tỉnh Điện Biên tháng 1 năm 2019 (từ 21/12/2018-21/1/2019)- 07.doc
6/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhcử đoàn đại biểu bộ CHQS tỉnh ĐB đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Luông - Pha - Bang, nước CHDCND Lào- 06.doc
10/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhkhen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Điện Biên giai đoạn (2013-2018)- 10.doc
185/TTr-UBND21/01/2019UBND tỉnhđề nghị bộ Nội vụ công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh ĐB- 185.doc
23/BC-UBND21/01/2019UBND tỉnhtổ chức, kết quả thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính năm 2018 tỉnh ĐB- 23.doc
176/UBND-NC21/01/2019UBND tỉnhxin ý kiến cử đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Luông - Pha - Bang- 176.doc
181/UBND-KT21/01/2019UBND tỉnhtham mưu báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững- 181.doc
189/CT-VP21/01/2019UBND tỉnhcông thư phúc đáp thư mời lễ hội hoa gạo và năm du lịch Lào - Trung Quốc năm 2019 của tỉnh Bo Kẹo- 189.doc
62/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhban hành quy định mức tài trợ, quyền lợi của tổ chức và cá nhân tài trợ tổ chức lễ hội hoa ban năm 2019 và ngày hội Văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VI- 62.doc
182/UBND-KT21/01/2019UBND tỉnhTham mưu nội dung góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.- 182.doc
183/UBND-NC21/01/2019UBND tỉnhxây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019- 183.doc
12/QĐ-UBND21/01/2019UBND tỉnhtrích thưởng đột xuất trong phá chuyên án 039L về đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam- 12.doc
1/GP-UBND21/01/2019UBND tỉnhGiấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp Hoa Ban năm 2019- 01.doc
175/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhVăn bản chỉ đạo đặt tên đường, phố và công trình cộng cộng trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 175.doc
180/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhPhối hợp tổ chức Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.- 180.doc
177/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.- 177.doc
178/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTham mưu xây dựng Đề án thí điểm về giao quyền tự chủ.- 178.doc
184/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2015 - 2018 và đề xuất hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 với tổ chức MOI trên địa bàn tỉnh.- 184.doc
188/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.- 188.doc
25/BC-UBND21/01/2019UBND tỉnhBáo cáo tình hình thực hiện đầu tư mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2017 – 2018.- 25.doc
187/KH-UBND21/01/2019UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên (giai đoạn 2018-2022)- 187.doc