0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1786/UBND-KSTT19/06/2019UBND tỉnhVề việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-UBDT ngày 14/6/2019 của Uỷ ban Dân tộc- 1786_signed_signed.PDF
1766/UBND-KT19/06/2019UBND tỉnhV/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030 của Chính phủ- 1766_signed_signed.PDF
1782/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhTriển khai Quyết định số 470/QĐ-BNV ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Bội vụ - 1782_signed_signed.PDF
1781/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhgóp ý đối với góp ý dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính- 1781_signed_signed.PDF
1778/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhtổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX)- 1778_signed_signed.PDF
1777/UBND-KTN18/06/2019UBND tỉnhTham mưu nội dung góp ý đối với các dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường- 1777_signed_signed.PDF
1776/UBND-NC18/06/2019UBND tỉnhtổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”- 1776_signed_signed.PDF
1774/UBND-KTN18/06/2019UBND tỉnhV/v hoàn chỉnh một số nội dung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường- 1774_signed_signed.PDF
1769/UBND-KT18/06/2019UBND tỉnhTriển khai tài liệu hướng dẫn của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.- 1769_signed_signed.PDF
1745/BKHCN-ƯDCN17/06/2019Bộ Khoa học và Công nghệGóp ý dự thảo Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ trong các ngành, lĩnh vực sản xuất tại VN".- 7D78A0DC065E05765F51857EB1AAA031_Signed.pdf
- F4B5EDD3137FA2B3482AECE95133C5F0_Signed.pdf
5317/VPCP-KGVX17/06/2019Văn phòng Chính phủV/v báo cáo công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019- 5317_VPCP-KGVX_17062019.docx
- vucongthao_trannguyenmanh_vucongthao_CVdondoc6thang2019-21560765758630-signed.pdf
1753/UBND-KTN17/06/2019UBND tỉnhNộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án: Đường Keo Lôm – Sam Măn – Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông (giai đoạn II: Đoạn Huổi Xa – Phình Giàng)- 1753_signed_signed.PDF
1752/UBND-KTN17/06/2019UBND tỉnhV/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt.- 1752_signed_signed.PDF
1746/UBND-NC17/06/2019UBND tỉnhPhối hợp tổ chức thực hiện điều tra xã hội học về thực trạng “tham nhũng vặt” trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và xử lý vi phạm trật tự ATGT- 1746_signed_signed.PDF
08/TTCP-HĐT14/06/2019Hội đồng thi nâng ngạch công chức Thanh traV/v triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC- 2441.doc
1743/UBND-NC14/06/2019UBND tỉnhxử lý văn bản trái pháp luật- 1743_signed_signed.PDF
1735/UBND-KT14/06/2019UBND tỉnhTăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu- 1735_signed_signed.PDF
1734/UBND-KT14/06/2019UBND tỉnhV/v cho ý kiến đối với dự thảo Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2023.- 1734_signed_signed.PDF
1710/BKHCN-TĐC13/06/2019Bộ Khoa học và Công nghệĐề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996.- C669B5CC8E134248617644038B4EB3D0_Signed.pdf
806-CV/TU13/06/2019Tỉnh ủy Điện BiênV/v Tham mưu xây dựng báo cáo về thực trạng và giải pháp nâng cao phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ quản lý, quản trị tại doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 9604.doc
228/VPTT-TH13/06/2019Văn phòng thường trực BCĐ 389 Quốc giaVv. triển khai kế hoạch số 01/KH-BCĐ 389 ngày 20/5/2019- 2390.doc
245/UBBG-VT13/06/2019Ủy ban biên giới quốc giaV/v Cử người tham gia Hội nghị tập huấn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc trong tình hình mới- 2348.doc
1716/UBND-KT13/06/2019UBND tỉnhVề việc triển khai thực hiện Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/NĐ-CP ngày 15/11/2016 của Chính phủ hướng dẫn về lệ phí trước bạ- 1716_signed_signed.PDF
1706/UBND-NC13/06/2019UBND tỉnhtriển khai thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn vị sự nghiệp.- 1706_signed_signed.PDF
1705/UBND-NC13/06/2019UBND tỉnhtriển khai thực hiện một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng- 1705_signed_signed.PDF
1700/UBND-KGVX13/06/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy- 1700_signed_signed.PDF
1689/UBND-NC13/06/2019UBND tỉnhcử công chức tham gia tập huấn Chiến lược phát triển ngành Nội vụ và Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ năm 2019- 1689_signed_signed_signed.PDF
1688/UBND-KTN13/06/2019UBND tỉnhV/v hoàn thiện lại nội dung tham mưu thu hồi và giao đất cho trường mầm non và trường phổ thông DTNT THPT huyện Điện Biên Đông- 1688_signed_signed.PDF
1848/BTTTT-KHTC12/06/2019Bộ Thông tin và Truyền thôngV/v nội dung thực hiện Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019.- 19.6.7 BTTTT.KHTC VV Y KIEN VE KE HOACH TRIEN KHAI CTMTQG CUA DIEN BIEN NAM 2019.DOC
- 1848.PDF
2597/TCPCP-BNV12/06/2019Bộ Nội vụVvBC tổng kết 10 năm thực hiện CHỉ thị số 42-CT/TW- 2393.doc