0
Theo loại văn bản: Công văn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
54/SNGV-LTLS21/01/2019Sở Ngoại vụbáo cáo, xin chủ trương cử đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh ĐB đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Luông - Pha - Bang- vbden_54_SNGV-LTLS.pdf
62/UBND-VP21/01/2019UBND huyện Mường NhéV/v Góp ý vào dự thảo Đề án "Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin đối ngoại nhằm nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới và trách nhiệm bảo vệ biên giới tổ quốc"- vbden_62_UBND-VP.pdf
/021/01/2019C-
177/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.- 177.doc
184/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2015 - 2018 và đề xuất hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 với tổ chức MOI trên địa bàn tỉnh.- 184.doc
188/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.- 188.doc
186/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v triển khai thực hiện Quyết định số 1431/QĐ-TTg ngày 26/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ- 186.doc
174/UBND-KTN21/01/2019UBND tỉnhxem xét đề nghị của công ty cổ phần Tổng công ty Sông Gianh tại văn bản số 07/CV-SOGICO- 174.doc
176/UBND-NC21/01/2019UBND tỉnhxin ý kiến cử đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đi dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào và bàn giao nhà tình nghĩa tại tỉnh Luông - Pha - Bang- 176.doc
181/UBND-KT21/01/2019UBND tỉnhtham mưu báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững- 181.doc
182/UBND-KT21/01/2019UBND tỉnhTham mưu nội dung góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.- 182.doc
183/UBND-NC21/01/2019UBND tỉnhxây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019- 183.doc
180/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhPhối hợp tổ chức Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.- 180.doc
177/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTriển khai thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.- 177.doc
178/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhTham mưu xây dựng Đề án thí điểm về giao quyền tự chủ.- 178.doc
184/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v báo cáo kết quả hợp tác giai đoạn 2015 - 2018 và đề xuất hợp tác giai đoạn 2019 - 2023 với tổ chức MOI trên địa bàn tỉnh.- 184.doc
188/UBND-KGVX21/01/2019UBND tỉnhV/v hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.- 188.doc
179/UBND-KT21/01/2019UBND tỉnhVề việc triển khai thực hiện Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025.- 179.doc
173/UBND-TH21/01/2019UBND tỉnhtham mưu báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019 và triển khai nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh (Hỏa tốc)- 173.doc
85/CAT-TM18/01/2019Công an tỉnhthẩm định ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị của UBTP Quốc hội về thực hiện pháp luật phòng, chống mua bán người- 1340.doc
72/UBND-NN18/01/2019UBND huyện Nậm PồV/v xin ý kiến hỗ trợ lần 2 cho đối tượng hỗ trợ phát triển sản xuất theo quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.- cv 72 ubnd huyen.PDF
59/TTr-UBND18/01/2019UBND huyện Nậm PồV/v giao lại tài sản cho đơn vị quản lý sử dụng- ttr 59 ubnd huyen.PDF
111/SNN-VP18/01/2019Sở nông nghiệp và Phát triển nông thônV/v ủy quyền điều hành, chỉ đạo hoạt động của Sở NN và PTNT tỉnh ĐB- 111.PDF
52/SNGV-LTLS18/01/2019Sở Ngoại vụv/v tham mưu công thư phúc đáp Thư mời Lễ hội Hoa Gạo và năm Du lịch Lào - TQ năm 2019 của tỉnh Bo Kẹo- 52.pdf
112/SNN-KHTC18/01/2019Sở nông nghiệp và Phát triển nông thônV/v dự thảo văn bản chỉ đạo của BTV tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 050NQ/TU và kế hoạch khắc phục sửa chữa, khuyết điểm hạn chế của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo kết luận số 155-KL/TU ngày 20/12/2018 của BTV tỉnh ủy- 112.PDF
62/UBND-VP18/01/2019UBND huyện Nậm PồDanh sách công chức làm đầu mối công tác kiểm soát thủ tục hành chính- cv 62 ubnd huyen.PDF
89/SNV-TCBC&TCPCP18/01/2019Sở Nội vụV/v xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Điện Biên năm 2020- 89.doc
95/SNV-TCBC&TCPCP18/01/2019Sở Nội vụV/v tiếp tục rà soát, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW- 95.doc
33/CV-BTS18/01/2019Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Điện BiênVv đặt lịch thăm và chúc tết nhân dịp tết cổ truyền dân tộc xuân Kỷ Hợi 2019- 1310.doc
606/BTV-TG18/01/2019Hội Phụ nữVv thông báo địa chỉ nhận tin bài đăng trang Website của Hội LHPN tỉnh tăng cường đảm bảo an toàn thông tin và hoạt động Văn hóa Văn nghệ trong dịp tết nguyên đán năm 2019- 1351.doc