0
Theo loại văn bản: Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
1765/KH-UBND18/06/2019UBND tỉnhTriển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh- 1765_signed_signed.PDF
71-KH/TU10/06/2019Tỉnh ủy Điện BiênTổng kết NQ số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020- 9570.doc
1738/KH-BTTTT04/06/2019Bộ Thông tin và Truyền thôngTriển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025- KE HOACH TRIEN KHAI QUY HOACH BAO CHI - BAN CHINH THUC (27.5.2019).DOC
- 1738.PDF
1604/KH-UBND04/06/2019UBND tỉnhKế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 1604_signed_signed.PDF
1523/KH-UBND29/05/2019UBND tỉnhTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 1523_signed_signed_signed.PDF
67-KH/TU24/05/2019Tỉnh ủy Điện BiênKH thực hiện KL số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH TW đảng khóa XI về "tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"- 8437.doc
19/KH-HĐTĐKT24/05/2019Hội đồng thi đua - khen thưởng Trung ƯơngKH tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- 2104.doc
1481/KH-UBND24/05/2019UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị của cơ quan, đơn vị của tỉnh Điện Biên- 1481_signed_signed.PDF
1460/KH-UBND24/05/2019UBND tỉnhKế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi- 1460_signed_signed.PDF
1242/KH-CCT23/05/2019Cục chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 2KH đón nhận, hồi hương, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào về nước đợt 2 mùa khô 2018-2019; Chào xã giao. trao đổi công việc với ban công tác đặc biệt 6 tỉnh Bắc lào; dự lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đội quy tập mộ liệt sỹ- 2126.doc
186/KH-BCĐ21/05/2019Ban chỉ đạo 138/CPKH triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng " Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7' năm 2019- 2144.doc
1421/KH-UBND20/05/2019UBND tỉnhTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 1421_signed_signed.PDF
298/KH-BCĐ06/05/2019Ban chỉ đạo 515 bộ tư lệnh Quân Khu 2V/v kiểm tra thực hiện đề án 1237 và đề án 150 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2019- 1879.doc
1246/KH-UBND06/05/2019UBND tỉnhTổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 1246.doc
1088/KH-UBND23/04/2019UBND tỉnhKế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và thực hiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Điện Biên trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 1088.doc
1049/KH-UBND18/04/2019UBND tỉnhKế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025- 1049.doc
62-KH/TU12/04/2019Tỉnh ủy Điện BiênKh thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của BCT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực- 5982.doc
- 5982CT.doc
205-KH/BTCTW12/04/2019Ban tổ chức BCH Trung ươngKH thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019- 1572.doc
71/KH-HĐND04/04/2019Hội Đồng Nhân Dân TỉnhKh tổ chức giải trình tại phiên họp thường trực HĐND tỉnh- 5899.doc
1444/Kh-BNV03/04/2019Bộ Nội vụKH đo lường sự hài lòng của người dân,tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019- 1444_KH-BNV.pdf
1204/KH-BNV21/03/2019Bộ Nội vụKế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện NĐ số 98/2014/nĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế- 1204_KH-BNV.pdf
61-KH/TU20/03/2019Tỉnh ủy Điện Biênthực hiện kết luận số 44-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới- 4963.doc
- 4963CT.doc
363/KH-TTCP20/03/2019Thanh tra Chính phủKiểm tra, rà soát , giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài- 1152.doc
732/KH-BTTTT18/03/2019Bộ Thông tin và Truyền thôngKH tổ chức Ngày sách VN lần thứ 6 trên toàn quốc- 1146.doc
60-KH/TU11/03/2019Tỉnh ủy Điện Biêntổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 23/9/1994 của Ban Bí thư khóa VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông- 3839.doc
58-KH/TU07/03/2019Tỉnh ủy Điện Biênsơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành trung ương và Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 10/12/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh- 3841.doc
709/KH-BTP05/03/2019Bộ Tư phápVv thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên năm 2019- 942.doc
707/KH-BTP05/03/2019Bộ Tư phápVv thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019- 943.doc
708/KH-BTP05/03/2019Bộ Tư phápVv thực hiện Đề án Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016 đến năm 2021 năm 2019- 944.doc
1756/KH-UBTP1420/02/2019Uỷ ban tư phápKế hoạch giám sát " việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự"- 702.doc