0
Theo loại văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
23-NQ/TU20/05/2019Tỉnh ủy Điện BiênNghị quyết của ban thường vụ TU về chương trình hành động thực hiện NQ số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của BCH TW Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển VN đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045- 8438.doc
- 8438CT.doc
32/NQ-CP14/05/2019Văn phòng Chính phủNghị quyết ban hành KH sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021- 32_NQ-CP_14052019-signed.pdf
653/2019/UBTVQH1412/03/2019Ủy ban thường vụ Quốc hộivề việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021- 1228.doc
17/NQ-CP07/03/2019Chính phủ Nghị quyết Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025- nguyenthikimngan_NQchinhphudientu2025.docx
02/NQ-CP01/01/2019Chính phủv/v Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021- 13.doc
160/NQ-CP28/12/2018Chính phủVv sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng chuyển giao- vbden_160_NQ-CP.pdf
07/2018/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv quy định loại phương tiện hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- vbden_07_2018_NQ-HDND.pdf
94/NQ-HĐND07/12/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIV- 19748.doc
139/NQ-CP09/11/2018Chính phủVV ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp- 860.doc
132/NQ-CP24/10/2018Văn phòng Chính phủNghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.- taconghoan_phanxuanhong_taconghoan_phanhaianh_Pluc.docx
- _taconghoan_phanxuanhong_taconghoan_phanhaianh_DTNQTW7.docx
- vbden_132_NQ-CP.pdf
19-NQ/TU17/10/2018Tỉnh ủy Điện BiênVề chương trình hành động thực hiện NQ số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của BCH trungg ương, khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp- 16726.doc
125/NQ-CP08/10/2018Chính phủNghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội- nguyenthihuonggiang_NQChuongtrinhhanhdongcuaCPthuchienNQ28veBHXH.docx
- 806.doc
17-NQ/TU10/09/2018Tỉnh ủy Điện BiênVv bảo vệ và phát triển cây hoa Ban cây hoa ANh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2025- 14069.doc
107/NQ-CP16/08/2018Chính phủVv chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành TW khóa XII và cải cách chính sách tiền lương đối với các bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp- 647.doc
102/NQ-CP03/08/2018Văn phòng Chính phủNghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội- 102 .NQ-CP.docx
88/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên- 11407.doc
89/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11408.doc
90/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân TỉnhVv bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021- 11406.doc
91/NQ-HĐND20/07/2018Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Điện BiênNghị quyết: Thông qua Đồ án quy hoạch vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050- 91.PDF