0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
244/QĐ-BKHĐT12/03/2019Bộ Kế hoạch Đầu tưcông bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ kế hoạch và đầu tư- 1056.doc
245/QĐ-BKHĐT12/03/2019Bộ Kế hoạch Đầu tưcông bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ kế hoạch và đầu tư- 1058.doc
31/QĐ-BCĐCTMTQG05/03/2019BCDDTWW các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Chính phủQuyết định ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;- QDKH2010-2020.docx
238/QĐ-TTg28/02/2019thủ tướng chính phủ Quyết định Về việc phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2018- nguyenthihuonggiang_QDphanbokinhphidodaccapgiaychungnhanquyensudungdatvaxaydungcosodulieudatdai2018.docx
- nguyenthihuonggiang_Phulucphanbokinhphidodaccapgiaychungnhanquyensudungdat2018.xlsx
678/QĐ-BNN-BVTV28/02/2019Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônVv công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung; TTHC bị bãi bõ lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT- 796.doc
13/2019/QĐ-TTg27/02/2019Thủ tướng Chính phủSửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của TTCP ban hành chế độ báo cáo thống kê về phòng chống ma túy- nguyenthikimngan_QDmatuy.docx
- 13_2019_Q-TTg_28022019-signed.pdf
- 171.doc
460/QĐ-BTP22/02/2019Bộ Tư phápVv ban hành kế hoạch sơ kết thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết- 737.doc
213/QĐ-TTg21/02/2019Thủ tướng Chính phủQuyết định ban hành chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019- QDchonglangphi2019.docx
- 213_Q-TTg_26022019-signed.pdf
- 155.doc
219/QĐ-TTG21/02/2019Thủ tướng Chính phủVv phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo- 158.doc
219/QĐ-TTG21/02/2019Thủ tướng Chính phủVv phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo- 158.doc
212/QĐ-TTG20/02/2019Thủ tướng Chính phủVv ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành TW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể- 148.doc
199/QĐ-TTG19/02/2019Thủ tướng Chính phủBan hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước- 137.doc
182/QĐ-TTG14/02/2019Thủ tướng Chính phủVv ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật chăn nuôi- vbden_182_QD-TTG.pdf
57/QĐ-UBDT13/02/2019Ủy ban Dân tộcV/v công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý NN về công tác dân tộc do Ủy ban dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014-2018- 844.doc
- 844..doc
- 844a.doc
- 844a..doc
57/QĐ-UBDT13/02/2019Ủy ban Dân tộcV/v công bố kết quả hệ thống văn hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý NN về công tác dân tộc do Ủy ban dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014-2018- 844.doc
- 844..doc
- 844a.doc
- 844a..doc
149/QĐ-TTg01/02/2019Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040- 149_Q-TTg_13022019-signed.pdf
- QDvientham2040.docx
- vbden_149_QD-TTg.pdf
155/QĐ-TTg01/02/2019Văn phòng Chính phủQuyết định ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018- QDdacxa2018.docx
- 155_Q-TTg_13022019-signed.pdf
- vbden_155_QD-TTg.pdf
145/QĐ-TTG01/02/2019Thủ tướng Chính phủVv hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai- 97.doc
140/QĐ-TTG31/01/2019Thủ tướng Chính phủVv ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018- 98.doc
139/QĐ-TTG31/01/2019Thủ tướng Chính phủVv ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật công an nhân dân năm 2018- 99.doc
469/QĐ-BNN-PC30/01/2019Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônVv công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến hết ngày 31/12/2018- 751.doc
69/QĐ-BXD30/01/2019Bộ Xây dựngVv công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018- 683.doc
121/QĐ-TTG24/01/2019Thủ tướng Chính phủPhê duyệt kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)- 409.doc
05/2019/QĐ-TTG24/01/2019Thủ tướng Chính phủBãi bỏ một số văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành- 66.doc
104/QĐ-TTG22/01/2019Thủ tướng Chính phủV/v phê duyệt KH hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025- 81.doc
04/2019/QĐ-TTG22/01/2019Thủ tướng Chính phủV/v thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm- 80.doc
147/QĐ-BGTVT21/01/2019Bộ Giao thông Vận tảiVv công bố danh mục văn bản QPPL về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018- vbden_147_QD-BGTVT.pdf
101/QĐ-TTG21/01/2019Thủ tướng Chính phủBan hành kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018- 62.doc
100/QĐ-TTG19/01/2019Thủ tướng Chính phủPhê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc- 79.doc
560/BTC-ĐT11/01/2019Bộ Tài chínhhỗ trợ vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018- 326.doc