0
758
Theo loại văn bản: Giấy mời - Chương trình công tác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 758  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
22/GM-HĐTĐGĐ23/01/2019UBND tỉnhgiấy mời họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh- 22.doc
22/GM-HĐTĐGĐ23/01/2019UBND tỉnhgiấy mời họp hội đồng thẩm định giá đất tỉnh- 22.doc
20/GM-UBND18/01/2019UBND tỉnhGiấy mời Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia- 20.doc
18/GM-UBND15/01/2019UBND tỉnhGiấy mời dự hội nghị trực tuyến ngành Lao động thương binh xã hội- 18.doc
19/GM-UBND15/01/2019UBND tỉnhGiấy mời dự hội nghị trực tuyến ngành LĐTBXH.- 19.doc
17/GM-BDDHĐQT15/01/2019UBND tỉnhđánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác năm 2018 , triển khai nhiệm vụ 2019- 17.doc
16/GM-UBND11/01/2019UBND tỉnhVv làm việc với Đoàn công tác Kiểm toán NN KV VII- vbdi_16_GM-UBND.pdf
15/GM-UBND11/01/2019UBND tỉnhdự Hội nghị Trực tuyến triển khai công tác Ngành y tế năm 2019- 15.doc
14/GM-UBND11/01/2019UBND tỉnhGiấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ- 14.doc
13/GM-HĐPH10/01/2019UBND tỉnhMời họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh- 13.doc
12/GM-UBND08/01/2019UBND tỉnhGiấy mời làm việc với Đoàn công tác của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV6).- 12.doc
11/GM-UBND08/01/2019UBND tỉnhGiấy mời Dự Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019(gửi LĐ cơ quan + Ban chỉ huy quân sự tự vệ của cơ quan)- 11.doc
57/CTR-UBND08/01/2019UBND tỉnhChương trình công tác tháng 01 năm 2019 của UBND tỉnh- 57.doc
10/GM-BCĐ08/01/2019UBND tỉnhGiấy mời tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Ủy ban ANHK dân dụng quốc gia- 10.doc
9/GM-UBND08/01/2019UBND tỉnhdự hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019- 09.doc
8/GM-UBND08/01/2019UBND tỉnhđiều chỉnh địa điểm tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức(điều chỉnh địa điểm lần 2 )- 08.doc
7/GM-UBND07/01/2019UBND tỉnhHội nghị trực tuyến triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức- 07.doc
5/GM-BCĐ07/01/2019UBND tỉnhGiấy mời họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.- 05.doc
4/GM-HĐTĐGĐ04/01/2019UBND tỉnhGiấy mời họp hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh ĐB- 04.doc
3/GM-UBND04/01/2019UBND tỉnhV/v chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành thi đua - khen thưởng- 03.doc
2/GM-VPUB02/01/2019UBND tỉnhdự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019- 02.doc
2/GM-VPUB02/01/2019UBND tỉnhdự hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019- 02.doc
1/GM-UBND02/01/2019UBND tỉnhdự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019( Bản chuẩn)- 01.doc
167/GM-UBND28/12/2018UBND tỉnhGiấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.- 167.doc
3805/CTR-UBND26/12/2018UBND tỉnhđón, tiếp đoàn đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Phông Sa Lỳ thăm không chính thức tỉnh ĐB- 3805.doc
166/GM-UBND25/12/2018UBND tỉnhhọp giải quyết kiến nghị của nhân dân tổ dân phố 1,2,3 và ông Nguyễn Công Hanh, số nhà 58, tổ 2 phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên phủ- 166.doc
3769/CTR-UBND25/12/2018UBND tỉnhkiểm tra song phương mốc số 65 giữa đoàn công tác tỉnh Điện Biên với đoàn công tác tỉnh Phông Sa Lỳ (Lào)- 3769.doc
165/GM/BCS24/12/2018UBND tỉnhdự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh kỳ họp thứ 2 tháng 12 năm 2018- 165.doc
163/GM-UBND24/12/2018UBND tỉnhdự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019- 163.doc
164/GM-UBND24/12/2018UBND tỉnhGiấy mời dự Hội nghị tổng kết Kế hoạch 750- 164.doc