Số 850/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 - Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Phình Giàng, Pú Hồng; các trường tiểu học Nong U, Pú Nhi, Tân Lập, Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông. 
  Số 851/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 - Phê duyệt báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học các trường mầm non: Háng Trợ, Noong U, huyện Điện Biên Đông. 
  Số 852/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 - Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nhà lớp học các trường PTDTBT tiểu học: Quang Trung, Mường Tỉnh, Chua Ta, Keo Lôm; các trường tiểu học Xam Măn, Pá Vạt, huyện Điện Biên Đông. 
  Số 2706/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Nước sinh hoạt bản Ten Cá 
  Số 2704/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Thủy lợi bản Hốc, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. 
  Số 2703/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Trường tiểu học Nậm He, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 
  Số 2705/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Thủy lợi Sa Lông 2, xã Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 
  Số 2702/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - Tờ trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự án Thủy lợi Lùng Thàng, xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. 
  Số 2711/TTr-UBND ngày 21/09/2017 - V/v điều chỉnh một số nội dung chủ trương đầu tư dự án Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 
  Số 753/SNGV-LTLS ngày 21/09/2017 - Vv bổ sung lịch trình của Đoàn cán bộ Văn phòng Tỉnh trưởng tỉnh U -đôm - xay, nước CHDCND Lào tại tỉnh Điện Biên