Số [1233.0]/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà. 
  Số [1232.0]/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học các trường PTDTBT Tiểu học: Nậm Vì, Chung Chải số 2, Leng Su Sìn, Sen Thượng, Huổi Lếch và trường tiểu học Mường Toong số 1 huyện Mường Nhé. 
  Số [1231.0]/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 - Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học các trường PTDTBT Tiểu học: Pá Mỳ, Số 2 Quảng Lâm, Nậm Kè số 1 và trường tiểu học Nậm Kè số 2 huyện Mường Nhé. 
  Số [155.0]/GM-BCĐ ngày 12/12/2017 - GIẤY MỜIGiấy mời Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ do Quân khu 2 tổ chức  
  Số [1229.0]/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 - Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khu du lịch Him Lam giai đoạn II, thành phố Điện Biên Phủ 
  Số [3632.0]/UBND-TH ngày 12/12/2017 - v/v giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân 
  Số [141.0]/BTCD-XLĐT ngày 12/12/2017 - v/v xử lý đơn đề nghị của công dân 
  Số 280-CV/BCĐTB ngày 12/12/2017 - Vv thông báo kết quả xét tặng Bằng khen của Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc cho các doanh nghiệp du lịch lữ hành 
  Số 83-CTR/TU ngày 12/12/2017 - Chương trình đón tiếp và hội đàm với đoàn lãnh đạo tỉnh Bo Keo, nước CHDCND lào thăm chính thức tỉnh ĐB 
  Số 3643/TTR-HĐKTSH ngày 12/12/2017 - Vv công nhận kết quả kiểm tra sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển công chức