Số 775/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - Về việc cho ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến năm 2020 
  Số 203/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - Phê duyệt điều chỉnh quy mô, tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Rốm (GĐ II) 
  Số 209/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - về việc giao đất cho Cục thuế tỉnh Điện Biên để xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Nậm Pồ tại địa bàn bản Phiêng Ngúa, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 
  Số 48/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức: Ông Phạm Đình Quế 
  Số 772/CTR-UBND ngày 25/03/2017 - Đón tiếp, làm việc với Đoàn Cựu chiến binh Trung Quốc tảo mộ nghĩa trang liệt sỹ Trung Quốc và thăm quan tại tỉnh Điện Biên 
  Số 763/UBND-KT ngày 25/03/2017 - v/v Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh PCI tỉnh Điện Biên năm 2017. 
  Số 51/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn – Nhà máy thủy điện Nà Lơi 
  Số 50/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016Viettel Điện Biên 
  Số 204/QĐ-UBND ngày 25/03/2017 - Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hồ chứa nước Ẳng Cang, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng. 
  Số 766/UBND-KGVX ngày 25/03/2017 - v/v Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ