Số 232/TTr-UBND ngày 26/12/2018 - Điều chỉnh địa điểm và phạm vi đầu tư dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan Đảng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 
  Số 334/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 - Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 – Dự án Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên (giai đoạn II) 
  Số 335/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 - Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Đoạn đầu đường dân sinh Đèo Gió - Vàng Chua đến Km2 đường Trung Thu - Lao Xả Phình, huyện Tủa Chùa. 
  Số 333/QĐ-UBND ngày 24/04/2018 - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường Quảng Lâm - Huổi Lụ - Pá Mỳ, huyện Mường Nhé 
  Số /GM ngày 24/04/2018 - Vv dự buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống nông trường Quốc doanh Điện Biên 08/5/1958-08/5/2018 
  Số 188/BC-BQLDA ngày 24/04/2018 - Vv báo cáo tình hình thực hiện dự án Bảo tồn tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam 
  Số /GM ngày 24/04/2018 - Vv dự kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Sở Văn hóa thể thao và DL 05/5/2008-05/5/2018 
  Số 540-CV/THU ngày 24/04/2018 - Vv ủy quyền điều hành công việc khi đi công tác 
  Số /GM ngày 24/04/2018 - Vv mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên 
  Số 483/SKHĐT-KTĐN ngày 24/04/2018 - V/v Báo cáo triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh và kết quả giám sát thực hiện các nghị quyết của chính phủ về cải thiện mội trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia