Số 1172/TTR-SCT ngày 17/08/2018 - Vv đề nghị ban hành Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm Dự án đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình mua bán người 
  Số 834/KH-STTTT ngày 17/08/2018 - Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020 
  Số 1290/TTr-SNV ngày 16/08/2018 - V/v đề nghị Chủ tịch xem xét, ký ban hành văn bản cho ý kiến đối với cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện Mường Ảng 
  Số 1291/TTr-SNV ngày 16/08/2018 - Tờ trình 1291/TTr-SNV ngày 16/8/2018 về việc đề nghị bổ sung khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 
  Số 1068/CĐ-TTG ngày 16/08/2018 - Vv ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ 
  Số 124/BC-VPTT ngày 16/08/2018 - Vv báo cáo nhanh thiệt hại do mưa lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
  Số 1296/TTr-SNV ngày 16/08/2018 - Tờ trình về việc thống kê các Tờ trình khen thưởng tồn đọng 
  Số 697/697/LTLS ngày 16/08/2018 - v/v thân nhân nạn nhân Hầu Tiểu Quốc sang Điện Biên xử lý hậu sự 
  Số 546/ĐBI ngày 16/08/2018 - Vv góp ý dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của CQHCNN 
  Số 827/BHXH-VP ngày 16/08/2018 - Vv tham gia ý kiến dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước