Số 148/2018/CV-ĐA ngày 20/06/2018 - Vv đầu tư lưới điện 110kv Điện Biên Đông phục vụ đấu nối cho cụm các nhà máy thủy điện Sông Mã 
  Số 298/TTR-BQLDA ngày 20/06/2018 - Vv đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án bổ sung tổng mức đầu tư xây dựng công trình bảo tồn tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam 
  Số 1052/GM-SNN ngày 20/06/2018 - Về việc kiện toàn tổ chức & Bộ máy hoạt động Quỹ bảo vệ & PTR tỉnh Điện Biên 
  Số 519/SNGV-KTĐN ngày 20/06/2018 - v/v cung cấp thông tin chuẩn bị cho chuyến thăm VN của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao An Giê Ri 
  Số 1242/SGDĐT-KHTC ngày 20/06/2018 - Vv thông tin phục vụ báo cáo thực trạng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011 - 2017. 
  Số 1241/SGDĐT-KHTC ngày 20/06/2018 - Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. 
  Số 148/TTr-STNMT ngày 20/06/2018 - Tờ trình 148/TTr-STNMT ngày 20/6/2018 về việc cho Công ty TNHH đầu tư năng lượng dầu khí Hà Nội thuê đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu tại địa bàn xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng
  Số 565/TTR-UBND ngày 20/06/2018 - Vv điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu quản lý dự án và gói thầu lập hồ sơ mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu các dự án Trường mầm non Pa Ham, Trường mầm non Sá Tổng, Trường mầm non Na Sang, Trường mầm non Sa Lông, Trường mầm non Huổi Lèng, Trường mầm non Hừa Ngài huyện Mường Chà 
  Số 523/KTHT-QHDC ngày 19/06/2018 - Vv đăng ký làm việc 
  Số 64/ĐĐBQH-VP ngày 19/06/2018 - Vv chuyển đơn của công dân