Số 869/SNGV-LTLS ngày 15/10/2018 - v/v đề nghị cử CHủ tịch Hội nhà báo tỉnh đi công tác tại Thái Lan 
  Số 89/TCVNHN-2018 ngày 15/10/2018 - Vv tạp chí chuyên đề về tỉnh Điện Biên 
  Số 868/SNGV-LTLS ngày 15/10/2018 - V/v đề nghị cử đoàn công chức tỉnh ĐB đi công tác tại huyện hà Khẩu, Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam nước CHND trung hoa 
  Số 113-CV/HNBĐB ngày 15/10/2018 - Vv đề nghị cử đại biểu đi nước ngoài 
  Số 2802/BC-SNN ngày 15/10/2018 - Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo đề án nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh ĐB 
  Số 868/SNGV-LTLS ngày 15/10/2018 - V/v đề nghị cử đoàn công chức tỉnh ĐB đi công tác tại huyện hà Khẩu, Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam nước CHND trung hoa 
  Số /GM ngày 14/10/2018 - Vv mời dự khai mạc và tham quan diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo năm 2018 
  Số /GM ngày 12/10/2018 - Vv mời dự Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018 
  Số 2051/TTR-BCH ngày 12/10/2018 - Đề nghị thẩm định nội dung bài viết đăng tải trên báo ĐBP 
  Số 607-CV/TU ngày 12/10/2018 - Vv mời dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XII