Số /GM ngày 14/12/2018 - Lễ ra mắt cơ quan đại diện báo pháp luật khu vực phía Bắc. 
  Số 1295/CĐ-VPCP ngày 14/12/2018 - Hội nghị trực tuyến của CP với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển ktxh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thời gian: 28-29/12/2018 
  Số 70/TTR-UBND ngày 14/12/2018 - Vv đề nghị sửa chữa công trình đường giao thông vào bản Mường Toong 6, xã Mường Toong 
  Số 2270/SVHTTDL-NVVH ngày 14/12/2018 - Công văn gửi Công an tỉnh, UBND TP ĐBP, Điện lực về chương trình cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 
  Số 1721/SKHĐT-ĐKKD ngày 14/12/2018 - V/v Trình dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của chính phủ 
  Số 1735/GM-SKHĐT ngày 14/12/2018 - Họp bàn về bến xe khách tỉnh 
  Số 947-CV/VPTU ngày 14/12/2018 - Vv mời họp BTV Tỉnh ủy kỳ họp thứ 50 
  Số 1793/CĐ-TTG ngày 13/12/2018 - Về bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019 
  Số /0 ngày 13/12/2018 -
  Số 642-TB/TU ngày 13/12/2018 - Vv cử cán bộ đi công tác nước ngoài